Design & Build

odhad-1080x675

„Design & Build“. Právě tak se nazývá model výběrového řízení, který jsme po debatách s odborníky a pečlivém zvažování, vybrali jako nejvhodnější pro projekt „Rekonstrukce koupaliště a výstavby krytého bazénu“. Ve zjednodušeném překladu to znamená „navrhni a postav“. Zároveň to docela přesně vystihuje, čím je tento typ řízení zajímavý a v čem spočívá jeho přínos.

Na rozdíl od standardního výběrového řízení mají totiž zadavatel a účastníci možnost provádět změny a vnášet do projektu nové nápady i během řízení. V první fázi řízení se účastníci pouze přihlašují. Důležité je, aby splnili kvalifikaci, kterou si zadavatel (v tomto případě město) určí. Až po splnění kvalifikací jsou účastníci vyzváni k tomu, aby předložili předběžné nabídky. Poté nastává stěžejní část výběrového řízení, a to jednání pověřené komise se všemi účastníky. Během nich může být původní návrh do určité míry dodatečně měněný, zadavatel tak může například stanovit maximální výši ceny apod. Je proto důležité, aby v komisi seděli jak odborníci, tak zástupci města.

Při výběrovém řízení na rekonstrukci koupaliště usedne devítičlenná komise. Vedle dvojice zástupců města to bude i sedm expertů. V první řadě jde o kvalitu a funkčnost výsledného díla. Důležitými aspekty jsou ale také uživatelská přívětivost, vzhled a ekonomická náročnost. Členkou komise proto bude například odbornice na technická specifika bazénů a bazénových technologií, architekti, kteří jsou autory studie a dokumentace pro územní řízení, právník, který celou svou profesní kariéru zasvětil veřejným zakázkám, nebo třeba manažer, jenž sedm let vedl jeden z největších aquaparků v republice.

Zásadní změny v průběhu řízení už možné nejsou, přesto je důležité, aby byla komise na jednání s účastníky co nejlépe připravená. První kolo zasedání by měla za sebou mít už v půlce října. Další informace pak zveřejníme opět za měsíc.

Daniel Čmelík, místostarost