0/96
0/124
0/79
0/670

A přece se dostaví

Vstup - Aqua v parku

Již je to více než dva roky, kdy jsme podepsali smlouvu o dílo na rekonstrukci koupaliště a výstavbu krytého bazénu. Tomu předcházela ještě delší doba, kdy se dělaly studie, ve- řejná projednání, architektonická soutěž a výběrové řízení. Celkem tedy na tomto projektu intenzivně děláme zhruba pět roků. A po nelehkých, ale energií a zápalem nabitých letech jsme konečně zamířili do cílové rovinky. Já článek píši v polovině srpna, vy si ho budete číst začátkem září. Tedy v měsíci, během něhož celý areál na 99 % otevře své brány nám všem! Termínů již padlo mnoho a ano - stále se jedná o živou stavbu. Jistotu má člověk až tehdy, kdy je projekt opravdu dokončen a předán k užívání, avšak pokud se ne- stane něco neočekávaného, aquacentrum společně uvede- me v život v pondělí 25. 9. v 15:00!

A že je na co se těšit, se můžete přesvědčit na přiložených fotografiích a také v dalších článcích, které v tomto bloku věnovaném největší investici v historii Kyjova naleznete. Jejich autory jsou lidé, bez kterých by aquacentrum dnes nestálo. Lidé, kterým veřejně neděkuji poprvé a rozhodně ani ne naposledy. Nejen oni, ale i další se velkou měrou na projektu podíleli. A bez vkladu každého jednotlivce bychom dnes nebyli tam, kde jsme – tedy ve zmíněné cílové rovince. Neodpočítávali bychom poslední týdny a dny do otevření.

Proto všem, kteří mnoho uplynulých měsíců trávili na stavbě či u jednacího stolu, chci od srdce poděkovat.
Ne vždy se dařilo vše na jedničku. Ne vše jsme zvládli bez problému. Ale věřím, že nakonec je za námi vidět výsledek, který jsme si společně přáli. Někdo může namítat, že aqu- acentrum stálo moc peněz, jiný zase, že je příliš luxusní, návštěvníci zatíží dopravu v okolí apod. Samozřejmě každá velká stavba s sebou nese určitá specifika. Stále ale platí, že za málo peněz máme hodně muziky. Navíc dnes už víme, že po vlně zdražování za obdobné peníze nikdo podobný projekt nepostaví. Náklady na vodní svět odpovídají jedno- mu ročnímu příjmu města. Což je v dlouhodobém horizontu částka, kterou město bezesporu unese. Navíc zbude v ná- sledujících letech dostatek financí i na další investiční akce. A už vůbec nehrozí, že bychom přestali svítit či vyvážet od- pady, i tento nesmysl jsem už zaslechl. Jediné, co v tomto ohledu aquacentrum v Kyjově způsobí, je fakt, že pro míst- ní přibude celoroční atrakce, kterou může využít každý. Od plavců velkých i nejmenších až po ty, kteří rádi relaxují v sau- nách. A to je, myslím, obrovský přínos pro naše město. A byl to taky cíl, který jsme od začátku sledovali. Nejen rodinám a dětem dopřát vodní radovánky po celý rok.

Daniel Čmelík, místostarosta Kyjova