1/96
0/124
0/79
0/670

Aktuální informace na zasedáních zastupitelstva

clanek1-1080x675

Čas běží a s  ním i příprava investiční akce Rekonstrukce koupaliště a výstavby krytého bazénu. Aktuální informace přinášíme na zasedáních zastupitelstva. Aby byli průběžně informováni také čtenáři Kyjovských novin, rozhodl jsem se psát pravidelnou rubriku. Je to více než nutné – zaregistroval jsem totiž, že Kyjovem obíhá hned několik zkreslených a nepravdivých informací. Projekt pokračuje i nadále tak, jak jej schválilo zastupitelstvo. Do zadávací dokumentace byla pouze přidána výhrada etapizace. Tedy možnost rozdělit projekt, v  případě nevyhovující ekonomické situace, na dvě etapy. Samostatnou rekonstrukci venkovní části, včetně výstavby nového zázemí, v první fázi a stavbu akvacentra ve druhé.

Výběrové řízení bylo vypsáno 3.6. Nyní probíhá připomínkování a předkládání předběžných nabídek. Po ukončení prvního kola absolvuje radou pověřená komise osobní jednání se všemi účastníky. Členy komise budou jak zástupci zadavatele, tak odborníci všech zainteresovaných oborů, kteří mají převahu. Musíme jednoznačně zaručit, že před vyzváním účastníků k  podání finálních nabídek bude vše doladěno tak, abychom dostali na stůl podklady k dílu, které bude maximálně doprecizováno po všech stránkách. Tato fáze přípravy projektu bude probíhat během letních prázdnin. Pokud vše půjde dobře, na podzim by mohlo být vysoutěženo.

O tom, zda se bude realizovat celý projekt, nebo jen první etapa, rozhodnou zastupitelé. Nakonec ještě dobrá zpráva pro všechny příznivce skákání. Právě na základně jejich připomínek a požadavků jsme nechali zpracovat vizualizaci možné třetí etapy, která není součástí stávajícího projektu a obsahuje, mimo jiné, i samostatný skokanský bazén s  trambůrkami. Vizualizaci najdete na stránkách města. Jednoduše chceme, aby si v novém areálu našel to své každý, od malých dětí, až po seniory. V  dalším čísle přineseme opět aktuální informace.

Daniel Čmelík, místostarosta Kyjova